[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
โรงเรียนบ้านน้ำภู
 

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ป้อนข้อความ :

 


  
ประวัติโรงเรียน  
 

                                       โรงเรียนบ้านน้ำภู

      โรงเรียนบ้านน้ำภู ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2442 โดย นายผา นาแก้ว ศึกษาธิการอำเภอเมืองเลย
โดยมีนายใหม่ศรีสุวรรณ เป็นครูใหญ่คนแรก อาศัยศาลาวัดบ้านน้ำภูเป็นสถานที่เรียน ชื่อ โรงเรียนประชาบาลก้างปลา 5 (บ้านน้ำภู)

 

พ.ศ. 2485 นายกล้า  ชัชวาลย์ ตำแหน่งครูใหญ่เปิดป้ายโรงเรียนชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมือง 5 สวัสดีราษฎร์วิทยาคาร

 

พ.ศ. 2495  ทางราชการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนบ้านน้ำภู

 

      ปัจจุบัน นายภูวดล อัศวรัตนกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 10 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000 โทรศัพท์ 0-4284-5119
 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่ ได้แก่ บ้านน้ำภู หมู่ 4 และหมู่ 10 บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่  11  ไร่  3  งาน  2  ตารางวา


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
webmaster :www.namphuloei.ac.th
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0